Відділ освіти Іллінівської сільської ради Краматорського району Донецької області

​ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на посаду керівника Катеринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду керівника Катеринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

  • Катеринівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області вул. Шкільна, 21, с.Клебан Бик, Костянтинівський район, Донецька область, 8514http://katerra1.narod.ru/

2. Найменування посади та умови оплати праці:

Керівник Катеринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області.

посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови №373 від 23.03.2011, постанови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.

3. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти:

Посаду керівника Катеринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області може займати особа, яка є громадянином України, які вільно володіють державною мовою, має вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

заяву про участь у Конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника Конкурсу);

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідку про відсутність судимості;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

подання документів здійснюється у відділ освіти Іллінівської сільської ради Костянтинівського району, Донецької області відповідальній особі – Сидорчук Надії Василівні за адресою:

с. Іллінівка, вул. Адміністративна, 42/3, Костянтинівського району, Донецької області.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

— з 20 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року – подання претендентами документів;

— з 13 січня по 17 січня 2020 року – вивчення конкурсною комісією поданих документів та мотиваційного листа;

— 20 січня 2020 року – конкурсний відбір на перевірку знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти в приміщенні Іллінівської сільської ради.

— 22 січня 2020 року – надання конкурсною комісією висновку щодо результатів конкурсного відбору.

6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:

Шакіна Ірина Сергіївна

0667558817

mk.illinivka@ukr.net

Конкурс на посаду директора Катеринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Конкурс на посаду директора Катеринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Конкурс на посаду директора Катеринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області

Умови конкурсу затвердженні рішенням Іллінівської сільської ради від 27.06.2019 року № І/36-8 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області».
Найменування та місце знаходження закладу.

Катеринівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області.

85150. Донецька область. Костянтинівський район, с-ще Клебан-Бик.

Найменування посади.

Директор Катеринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області.

Умови оплати праці.

Тарифний розряд встановлюється в залежності від кількості дітей, які навчаються у закладі, тобто 15-17 тарифний розряд (15 тарифний розряд, оклад – 5451, 60грн; 15 тарифний розряд, оклад – 5451,6 грн). До заробітної плати обов’язково нараховуються доплати за престижність, педагогічне звання (за наявності ), вислуга років.

Кваліфікаційні вимоги.

Громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше п’яти років, стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язку, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освітніх закладів у чинному порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, подає конкурсній комісії такі документи:

заяву про участь у Конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника Конкурсу);

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідку про відсутність судимості;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Зазначені документи подаються особисто (або уповноваженою особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу.

Секретар приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документиприймаютьсяз 20.12.2019року.

Адреса, Костянтинівський район, с. Іллінівка, вул. Адміністративна, 42/3. Відділ освіти Іллінівської сільської ради.

Кінцевий термін подачі документів:12.01.2020р.

Дата проведення конкурсу: 20.01.2020р.

Конкурсний відбір здійснюється державною мовою за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р що відбувається шляхом тестування;

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Кандидати, документи яких пройшли перевірку, проходять письмове тестування. Загальний час для проведення тестування становить 20 хвилин.

Перед проходженням тестування кожен кандидат пред'являє паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Із загального переліку тестових питань на знання законодавства для кожного кандидата обирається 20 тестових питань. Кожне питання повинно передбачати чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді, тестове питання вважається неправильно розв’язаним.

Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися між собою. У разі порушення зазначених вимог кандидат може бути відстороненим від подальшого проходження Конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

Ситуаційні завдання вирішуються з метою об'єктивного з'ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов'язків.

Ситуаційне завдання, вирішується письмово. Кожен кандидат вирішує одне ситуаційне завдання. Усі кандидати вирішують однакові ситуаційні завдання. На вирішення ситуаційного завдання кандидатові надається 40 хвилин. Ситуаційні завдання розробляються та затверджуються відділом освіти, з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата.

Публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації (далі-презентація), проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата. На виступ відводиться не більше 15 хвилин, у зручний для кандидата спосіб.

Претенденти, які не презентували перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

Оголошення результатів конкурсу: 22.01.2020р.

Місце проведення конкурсу: с.Іллінівка, вул., Адміністративна, 42/3, ІІ поверх, конференційна зала Іллінівської сільської ради.

Відповідальна особа щодо прийому документів: головний спеціаліст відділу освіти Шакіна Ірина Сергіївна. Телефон: 0667558817. e-mail:41562701@mail.gov.ua

Увага! Ознайомитись з Положенням можливо за посиланням:

vo-illinivka.dn.ua/doc/190-polozhennya-pro-konkurs-na-posadu-kerivnyka-komunalnoho-zakladu-zahalnoyi-serednoyi-osvity-illin.html

14:42